"Az igazságügyi szakértõ feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendõrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a mûszaki fejlõdés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését."

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl 1.§ (1))

Igazságügyi szakértõk KIM adatbázisa

Magyar Igazságügyi Szakértõi Kamara

igazsagugyiszakerto.lap.hu

igazsagugyiszakerto.hu Szakterületek

  • Informatikai biztonság

  • Vezetékes elektronikus hírközlés

  • Vezeték nélküli elektronikus hírközlés

Speciális szakismeret

Az általános feladatokon túl kormányzati, rendvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági területekkel kapcsolatos ügyekben is várom a nyomozó hatóságok, bíróságok, ügyvédi irodák, egyéb szervezetek és magánszemélyek megbízásait.

Nemzetbiztonsági ellenôrzésen átestem és NATO minõsített iratokba betekintési engedéllyel rendelkezem.

Vállalom a 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott, kereskedelmi forgalomban engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások szakterületemnek megfelelõ vizsgálatát (szoftverek, titkosszolgálati eszközök, elektronikai felderítõ, fegyverirányítási, távközlési, informatikai és zavaró rendszerek, stb.).

Regisztrációs adatok

Igazolvány szám:  SZ 271994
Nyelvismeret: Angol felsõ fok
Orosz felsõ fok
Kamarai tagság: Budapesti Igazságügyi Szakértõi Kamara

Bejegyzés a MISzK regisztrációs adatbázisban

Tanúsítvány letöltése

A szakvélemény digitális aláírásának ellenõrzéséhez (telepítés után alkalmazható)